Měli byste investovat do EUR/USD?

Diskutujte o investičních strategiích, podívejte se na průzkum trhu a na aktualizace v reálném čase

Koupit EURUSD

77,902,454 Pozice EUR/USD otevřené na eToro

Kdo by měl uvažovat o obchodování s párem dolar/euro?

 1. Někdo, kdo je pevně přesvědčen o vyhlídkách hospodářství USA nebo eurozóny. Nákup měny je zřejmě tím nejpřímějším způsobem, jak vyjít vstříc svému tušení, že například Amerika je na hraně velkého úspěchu nebo že jsou za ním problémy eurozóny.

 2. Každý, kdo si chce zajistit investiční pozici. Můžete hodně investovat, například do cenných papírů eurozóny, ale zároveň chcete vsadit na růst USA. Pozice dolaru by dobře představovala zdraví americké ekonomiky.

 3. Intradenní obchodníci. Krátkodobé pohyby směnného kurzu dolar/euro jsou ideální pro pohotové obchodníky, kteří měnu kupují a zase prodávají během velmi krátké doby.

Koupit EURUSD
Číst více

Tabulky historických cen

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

Více informací o EUR/USD

Proč hovořit o obchodování dolar/euro?

Jedná se o největší světové měnové jednotky a slouží k financování enormních objemů obchodů mezi USA a 19 státy eurozóny. Kdyby byl jejich poměr zafixován pevným směnným kurzem, pak by obchodování s párem dolar/euro vzbuzovalo jen malý zájem obchodníků. Ale tak to není. Relativní hodnoty těchto dvou peněžních jednotek stoupají a klesají už od doby spuštění projektu eura v lednu roku 1999, někdy i docela prudce.

Tam, kde dochází k pohybu tohoto druhu, je i příležitost pro potenciálně ziskový obchod.

Co potřebuji vědět o dolaru a euru?

Obě měny slouží ekonomikám, jejichž společný hrubý domácí produkt dosahuje 31 bilionů dolarů; 19 bilionů dolarů USA a 12 bilionů dolarů eurozóna. To činí více než 40 % světového HDP ve výši 75,2 bilionů dolarů.

Jsou to, zjednodušeně řečeno, dva nejsilnější ekonomické bloky světa.

Ale i když se dnes s oběma měnami obchoduje ve velkých objemech, jejich kořeny jsou velmi odlišné. Dolar začal existovat v roce 1785 a razil si cestu mezi ostatními měnami během velké americké expanze na Západ. V USA neexistovala centrální banka, dokud nebyl v roce 1913 založen Federální rezervní systém.

Naproti tomu euro bylo navrženo, schváleno a spuštěno v průběhu devíti krátkých let od roku 1990, kompletně s Evropskou centrální bankou a Radou Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti (Euroskupinou), které mají za úkol na měnu dohlížet.

Emise dolaru je v rukou amerického ministerstva financí, ale největší vliv na jeho hodnotu mají rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Euro je společnou odpovědností ECB, Euroskupiny a Evropského komisaře pro ekonomické a měnové záležitosti.

Jak se vyvíjel obchod mezi těmito měnami od roku 1999?

Asi by nebylo nadsázkou, kdybychom to přirovnali k 18 letům jízdy na horské dráze. Euro bylo spuštěno s kurzem 1,17 USD a téměř okamžitě kleslo na paritu a pak i pod ni. To bylo nešťastné vzhledem k tomu, že cílem tvůrců eura bylo vytvoření měny, která by se mohla „postavit dolaru čelem“.

Minimum – nebo z pohledu USA maximum – přišlo v roce 2001 ve výši 0,9 USD. Poté se vztah obou měn zvrátil opačným směrem, kdy se euro začalo vytrvale šplhat zpět k paritě a nad ni až na úroveň 1,24 USD v roce 2004, tedy pohodlně nad svou počáteční hodnotu.

Finanční krize v roce 2007 vynesla euro nahoru vůči americkému dolaru, snad proto, že to vypadalo, že úvěrová krize je americkým problémem – což je zvláštní, protože ji odstartovala jedna francouzská banka v srpnu toho roku. Euro dosáhlo svého vrcholu na úrovni 1,47 USD v roce 2008, ale pak nastoupilo cestu dlouhého poklesu a dostalo se až na 1,28 USD, než se rychle vzpamatovalo a dostalo se zpět na úroveň 1,33 USD v roce 2014.

Na počátku roku 2017 se obchodovalo přibližně za 1,06 USD.

Takže v průběhu 18 let obchodování dolar-euro kolísal směnný kurz v celkovém rozmezí 56 amerických centů nebo těsně pod 50 % počáteční hodnoty eura.

Jaké jsou faktory, které ovlivňují směnný kurz dolaru k euru?

V normálních dobách by byla určujícím faktorem relativní ekonomická výkonnost USA a eurozóny, jež se odráží v oficiálních úrokových sazbách stanovených Federálním rezervním systémem a ECB. Konjunktura eurozóny by proto mohla mít za následek zhodnocení eura a zvýšení úrokové míry ze strany ECB – k ochlazení přehřáté ekonomiky – nebo by mohla být naopak snížena, aby bylo euro méně atraktivní, což by pomohlo exportérům z eurozóny. Reakce na finanční krizi v tom smyslu, že se úrokové sazby udržují na historických minimech, svým způsobem komplikuje tento vztah, nicméně faktem zůstává, že měny reagují zaprvé na hospodářské výsledky a zadruhé na jakákoli opatření odpovědných úřadů ve věci úrokových sazeb.

Jaké jsou pozitivní důvody pro obchodování s párem dolar/euro?
 1. Jedná se o velmi likvidní trh. S ohledem na enormní velikost těchto dvou měn nikdy nebudete trpět nedostatkem obchodních partnerů.

 2. Inflace je v obou jurisdikcích nízká a stabilní. Nejsou zde obavy, že hodnota dolaru nebo eura bude stržena inflační vichřicí.

 3. Jedná se o obchodní prostředí, které je bohaté na informace. Není zde nedostatek údajů o ekonomických a finančních podmínkách v USA i v eurozóně, tedy dat, která vám pomohou při určování obchodních strategií.

Co byste mohli uvážit.
 1. Dolar a euro jsou fundamentálně odlišné. Dvě třetiny světového obchodu probíhá v dolarech a hlavní komodity, jako například zlato a ropa, jsou oceňovány v dolarech. Nic z toho neplatí pro euro.

 2. Euro je náchylné k častým krizím, ať už v Řecku, Irsku, Itálii nebo někde jinde. Jeho budoucnost bývá často zpochybňována.

 3. Obchodování na devizových burzách je hra s nulovým součtem. Každý vítěz musí mít svého poraženého. Na trhu ovládaném profesionály tím poraženým můžete být vy.

Jak mám obchodovat s párem dolar/euro?
 1. Starým způsobem – vyměnit jednu měnu za druhou prostřednictvím obchodního účtu subjektu poskytujícího finanční služby nebo prostřednictvím svého bankovního účtu.

 2. Prostřednictvím derivativních produktů [odkaz], díky nimž můžete vsadit na pohyby směnného kurzu, aniž byste museli převzít samotnou měnu.

 3. S využitím smlouvy na rozdíl (CFD), v níž si s makléřem odsouhlasíte, že si vzájemně uhradíte rozdíl mezi cenou aktiva v den uzavření smlouvy a jeho cenou v den, v němž jste se dohodli ukončit smlouvu. Podle toho, kdo z vás správně předpověděl, kterým směrem se cena pohne, bude vyplacen tím druhým. eToro nabízí obchodování smlouvami na rozdíl

Je pro vás obchodování s párem dolar/euro tou správnou volbou?

Obchodování s párem dolar/euro poskytuje příležitosti k zisku, ale může být rychle se měnícím trhem, na němž mívají obvykle výhodu profesionálové.

Což takhle se přidat k některému z obchodníků na eToro, kteří obchodují s párem dolar/euro, a zjistit, co pokládá za nejvhodnější?

*Tento obsah je určen pouze pro informativní a vzdělávací účely a nelze jej považovat za investiční poradenství ani doporučení.

*Výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem budoucích výsledků. Každé obchodování nese riziko. Riskujte pouze kapitál, který můžete postrádat.

Koupit EURUSD

Objevte výhody eToro

Používejte pokročilé nástroje managementu rizik eToro pro ochranu svých pozic. Zamilujte si jednoduché vklady a výběry peněz, okamžité uskutečnění obchodů a bezplatný cvičný účet se 100 000 USD na vyzkoušení strategie.

Příležitost

Volatilita je příležitost! Pozorujte, jak se změny v cenách přímo odrážejí ve vašem portfoliu

Začít

Začít obchodovat je otázkou minut – žádná zpoždění jako u fyzických nákupů

Výhoda

Vydělejte na padajících i stoupajících cenách. Nakupujte nebo prodávejte okamžitě

Začněte investovat
eToro USA LLC