Kannattaako Bitcoin sijoittaa?

Lue tosiasiat kaupankäynnistä Bitcoin, ennen kuin aloitat. Keskustele sijoitusstrategioista, käy läpi markkinatutkimuksia ja saa tosiaikaisia päivityksiä

51,119,503 eTorossa avattua Bitcoin-positiot

Osta BTC
BTCBitcoin
57902.79-160.78 ( -0.28%)
180.94 (-0.13%)
212.5 (3.87%)
1.4027 (0.79%)
0.218 (1.82%)

Bitcoiniin sijoittaminen: Mitä tulee ottaa huomioon ennen kuin ostat Bitcoinia

Vuonna 2009 lanseerattu Bitcoin on maailman ensimmäinen kryptovaluutta. Se on myös lohkoketjuteknologian ensimmäinen laajan mittakaavan reaalimaailman sovellus. Bitcoin (BTC) on hajautettu tietoverkko, joka käyttää julkista tilikirjaa maksujen hyväksymiseen. Tällöin ei ole tarvetta saada tilitapahtumille kolmannen osapuolen (kuten pankin) hyväksyntää. Se toimii myös ilman keskuspankin kaltaista hallintoelintä, ja kaikki tietoverkkoon tehtävät muutokset edellyttävät konsensusta verkon jäseniltä. BTC:n arvo oli alkuaikoina erittäin matala, vain senttien murto-osia. Vuosien varrella se kuitenkin kasvatti suosiotaan, ja yhden Bitcoin-rahakkeen hinta nousi tuhansiin dollareihin. Samalla Bitcoinin markkina-arvo kohosi satoihin miljardeihin.

Bitcoinin kurssikaaviossa on usein nähtävissä huomattavan korkeaa volatiliteettiä. Lyhyellä aikavälillä kurssi vuoroin nousee jyrkästi ja romahtaa. Joskus Bitcoinin hinnan ollessa nousujohteinen yhä useammat ihmiset haluavat ostaa Bitcoinia, mikä saa kurssin nousun jatkumaan. Kun Bitcoinin kurssi taas on laskussa, nykyiset sijoittajat saattavat päättää myydä Bitcoininsa, mikä painaa kurssia alaspäin. Bitcoinia pidetään myös kryptovaluutta-alan suunnannäyttäjänä, joten se voi usein saada aikaan koko alaa koskevia kehityssuuntia.

Osta BTC nyt

Historialliset hintakaaviot

Lue lisää Bitcoin

Kenen kannattaa sisällyttää Bitcoin salkkuunsa?
  1. Kryptovaluutoilla kauppaa käyvät: Bitcoin on tunnetuin kryptovaluutta, joten monet kryptokaupankävijät ostavat sitä osaksi kryptovaluuttasalkkujaan.

  2. Pitkän aikavälin sijoittajat: vaikka Bitcoin-markkinoita pidetäänkin äärimmäisen ailahtelevina ja riskialttiina, Bitcoinin hinta on ajan saatossa noussut valtavasti. Niinpä sijoittajat, jotka uskovat yleisen tulevan kehityssuunnan olevan positiivinen, saattavat harkita Bitcoiniin sijoittamista.

  3. Päiväkaupankävijät: BTC:n hinta voi heilahdella huomattavasti vain muutamassa tunnissa. Kaupankävijät voivat pyrkiä hyödyntämään tätä vaihtelua ansaitakseen lyhyen aikavälin voittoja.

  4. Lohkoketjusta innostuneet: Bitcoin on lohkoketjuteknologian ensimmäinen suuren mittakaavan sovellus. Tähän teknologiaan ja sen mahdolliseen rooliin teknologia- ja rahoitusalalla uskovat sijoittajat voivat harkita ostavansa Bitcoinia.

Mitkä tekijät vaikuttavat Bitcoinin hintaan?

Bitcoin on erittäin volatiili sijoitusväline, jonka hinta on vaihdellut voimakkaasti vuosien varrella. Se on ajoittain kasvanut satoja prosenttiyksiköitä tai romahtanut suhteellisen lyhyessä ajassa. Vaikka Bitcoiniin eivät välttämättä vaikuta valtavirtamarkkinoiden tapahtumat, siihen voivat vaikuttaa monet eri kryptoalaan, lohkoketjuteollisuuteen ja sääntelyyn liittyvät tekijät. Esimerkkejä näistä ovat mm. seuraavat:

  1. Kryptojen yleiset kehityssuunnat: kryptovaluutoista käytiin vilkasta keskustelua mediassa vuoden 2017 lopulla. Monet, jotka eivät olleet aiemmin edes kuulleet kryptovaluutoista, alkoivat kysellä, miten Bitcoinia saisi ostettua. Tämä johti kryptomarkkinoiden valtavaan nousukiitoon, joka saavutti huippunsa joulukuussa 2017, jolloin lähes kaikkien suurimpien kryptovaluuttojen kurssit olivat ennätyskorkealla.

  2. Valtavirtamarkkinoiden volatiliteetti: Bitcoin ja muu kryptoala toimivat erillään muista markkinoista. Kun valtavirtamarkkinat ovat laskussa tai liian ailahtelevaiset, jotkut kaupankävijät ja sijoittajat kääntyvät kryptomarkkinoiden puoleen löytääkseen vaihtoehtoisia sijoitusvälineitä.

  3. Perinteiset rahoituslaitokset: vuosien varrella Bitcoin on yritetty tuoda moneen otteeseen valtavirtamarkkinoille pörssinoteerattujen rahastojen, futuurien ja muiden rahoitusvälineiden muodossa. Koska monet näistä sijoitusvälineistä tarvitsevat rahoitusmarkkinoita sääntelevien viranomaisten hyväksynnän, Yhdysvaltain arvopaperikomissio SEC:n kaltaiset perinteiset sääntelyelimet voivat vaikuttaa markkinoihin huomattavasti hyväksymällä tai kieltämällä kyseiset sijoitusvälineet.

  4. Lohkoketjuala: jotkut asiantuntijat uskovat, että lohkoketjut voivat mullistaa teknologiateollisuuden ja rahoitusalan monella tavoin. Bitcoin on ensimmäinen ja yksi maailman suurimmista lohkoketjuverkoista. Tämän teknologian yleistyessä on mahdollista, että yhä useammat ihmiset haluavat ostaa BTC:tä.

Bitcoin: louhijat ja haarautumiset

Bitcoinin hajautettuun tietoverkkoon pohjautuva toiminta on riippuvainen verkon jäsenistä, joista osa on louhijoita. Louhijat kohdentavat tietokoneiden laskentatehoa maksutapahtumien toteuttamiseen ja saavat pienen palkkion kustakin tapahtumasta. Nämä prosessit vaativat laskentatehoa ja sähköä, joten Bitcoinin louhijat ovat yleensä sijoittaneet merkittäviä rahasummia louhintatietokoneiden rakentamiseen.

Louhijoilla on kuitenkin myös toinen tärkeä rooli. Kun Bitcoinin lohkoketjuverkkoon on tarpeen tehdä muutoksia tai päivityksiä, niihin tarvitaan verkon jäsenten hyväksyntä. Jos muutos on niin merkittävä, että se tekee lohkoketjusta taaksepäin yhteensopimattoman, sitä kutsutaan hard forkiksi. Mikäli muutoksen hyväksyviä verkon jäseniä ei ole tarpeeksi, hard fork synnyttää uuden rinnakkaisen lohkoketjuverkon.

Näin kävi esimerkiksi Bitcoin Cash hard forkin kohdalla elokuussa 2017. Silloin ryhmä kehittäjiä otti tarkoituksellisesti käyttöön protokollan, jonka he tiesivät osan verkon jäsenistä hylkäävän. Näin syntyi hard fork ja uusi kryptovaluutta. Bitcoin Cashista tuli uskomattoman suosittu. Se saavutti miljardien dollarien markkina-arvon ja otti paikan viiden suurimman kryptovaluutan joukossa.

Bitcoinin historia

Bitcoinin perusti vuonna 2008 ja lanseerasi sitä seuraavana vuonna tuntematon henkilö tai ryhmä, joka käytti salanimeä Satoshi Nakamoto. Sen ensimmäiset käyttäjät olivat yksinomaan lohkoketjuharrastajia, mutta Bitcoinin tarjoama mahdollisuus toteuttaa transaktioita nopeasti ja nimettömästi sai sen suosion kasvamaan räjähdysmäisesti ajan kuluessa. Bitcoinia käytettiin ensimmäisen kerran fyysisten tuotteiden ostamiseen vuonna 2010, kun kahdesta pizzasta maksettiin 10 000 BTC:tä. Samojen pizzojen arvo tammikuussa 2018 olisi ollut 190 000 000 dollaria.

Bitcoinin suosion kasvaessa alalla luotiin useita muita kryptovaluuttoja. Osa niistä rakennettiin samaan teknologiaan pohjautuen, osalle taas kehitettiin omat lohkoketjuprotokollansa. Kryptoalan kasvavasta kilpailusta huolimatta Bitcoin on kuitenkin jo monen vuoden ajan säilyttänyt asemansa maailman suurimpana kryptovaluuttana markkina-arvolla mitattuna.

Johtopäätös: pitääkö Bitcoin jatkossakin kiinni asemastaan kryptojen kuninkaana?

Kryptoalalla on ehtinyt tapahtua paljon sen jälkeen, kun Bitcoin oli maailman ainoa kryptovaluutta. Kryptovaluuttojen määrä on nopeasti noussut tuhansiin, ja monilla niistä on merkittävästi markkina-arvoa ja kaupankäyntivolyymiä. Bitcoin on kuitenkin edelleen johtoasemassa, vaikkakin vain valtavan kokonsa takia. Kryptoalan kehittyessä ja monipuolistuessa on mahdollista, että Bitcoin menettää asemansa suurimpana kryptovaluuttana. Tämä vaikuttaa kuitenkin erittäin epätodennäköiseltä lähitulevaisuuden aikana. On paljon mahdollista, että Bitcoin tulee pitämään kiinni asemastaan maailman johtavana kryptovaluuttana vielä monen vuoden ajan.

*Kryptovaluuttojen arvo saattaa vaihdella paljon, ja näin ollen ne eivät sovi kaikille sijoittajille. Kaupankäyntiä kryptovaluutoilla ei valvota EU-sääntelykehyksen puitteissa.

*Tämä sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi ja opetustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää sijoitusneuvontana tai -suosituksena.

*Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta. Pääomasi on vaarassa.

Osta BTC nyt

Aloita kaupankäynti kryptoilla turvallisin mielin

Tosiaikaista tietoa

eTorossa toimivat kaupankävijät saavat ilmaiseksi tuoreimmat kryptomarkkinatutkimukset ja -uutiset

Mukautettua riskinhallintaa

Määritä strategiaasi sopivat tappionpysäytys- ja voitonkotiutusparametrit ja suojaa sijoituksesi automaattisesti

Harjoittele 100 000 dollarilla

Kokeile eToron kaupankäyntialustan kaikkia ominaisuuksia riskittä 100 000 dollarin virtuaalisalkulla

Aloita kaupankäynti
eToro USA LLC