Tjen mens du HODL

Med eToros egne stakingtjeneste kan du få glede av enkel, trygg og problemfri vekst på investeringene dine i kryptoaktiva – enten markedet går opp eller ned.

Start nå

Hva er kryptostaking, og hvordan kan du dra nytte av det?

Kort fortalt er staking en prosess der du eier støttede kryptoaktiva og får en belønning i form av flere enheter av kryptoaktivaet.

eToro gjør kryptostaking enkelt ved å gjennomføre hele prosessen på dine vegne, mens du automatisk mottar stakingbelønningene hver måned.

les mer

Hvordan fungerer det?

Åpne en konto hos eToro og foreta ditt første innskudd

Legg til støttede kryptoaktiva i porteføljen din*

Få staking-belønningene

*Se vanlige spørsmål nedenfor for en komplett liste over kryptoaktiva med støtte for staking på eToro

Den smartere måten å stake på

Begynn å stake krypto på eToro og få følgende fordeler:

 • Høy avkastning
  eToros stakingbelønninger er blant de mest generøse i markedet og tilbyr mellom 75 % og 90 % av stakingavkastningen.
 • Akummulert
  Dine stakingbelønninger blir større hver måned, siden du hver måned har mer krypto som gir belønninger.
 • Enkelt
  Få månedlige stakingbelønninger automatisk, uten at du trenger å gjøre noe.
 • Transparent
  eToro tilbyr full åpenhet om hvordan de månedlige belønningene beregnes.

Alt du trenger av krypto på ett og samme sted

Handle, oppbevare, bytte, overføre og nå stake. eToro dekker alle behovene dine for krypto – vi oppfordrer deg til å ta en nærmere titt på hele tilbudet vårt av sømløse kryptotjenester.

Begynn å trade

Bli med nå

Over 6 000 000 personer har allerede registrert seg.

Registrer deg nå, det er gratis!

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer det?

Kvalifiserte eToro-brukere mottar staking-belønningene de har opptjent hver måned, direkte og automatisk, helt uten at de trenger å gjøre noe som helst. Hver bruker mottar også en individuell månedlig e-post, som forklarer hvor mye de mottar i staking-belønning den måneden og hvordan det ble beregnet for hver av de støttede, stakede kryptoaktivaene.

Hva er staking?

Staking er en prosess som gjør det mulig for innehavere av en bestemt mynt å tjene belønninger.

Stakingen kommer fra PoS (Proof-of-stake)-mekanismen, brukt av et distribuert blokkjede-nettverk, der blokkjede-minere kan mine eller validere transaksjoner i blokken i henhold til hvor mange mynter de har. Jo flere mynter de har, jo mer miningkraft har de. Stakingbelønninger deles med brukere som eier kryptoaktiva (som eToro og våre kunder) og som delegerer stemmeretten sin til staking pools. Jo flere valideringer som blir delegert til en staking-pool, jo større sjanse er det for å bli valgt til å produsere neste blokk, og jo flere belønninger vil du motta.

Støtter eToro staking?

Ja, eToro støtter staking.

Hvilke mynter støttes?

eToro støtter for øyeblikket staking av Cardano (ADA) og Tron (TRX), og vi har planer om å støtte flere kryptoaktiva i fremtiden.

Mottar jeg hele staking-summen?

eToros staking-belønninger er blant de mest generøse i markedet, fra minimum 75 % av stakingutbyttet. eToro beholder en liten prosentandel av utbyttet som gebyr, samt for å dekke de ulike operasjonelle, tekniske og juridiske kostnadene.

Hvorfor beholder dere en prosentandel av det?

eToro strekker seg langt for å beskytte brukernes kryptoaktiva mot å bli utsatt for ytterligere risiko, og sparer dem for bryet og komplikasjonen med å stake på egen hånd. Derfor beholder eToro en liten prosentandel av utbyttet for å dekke de ulike operasjonelle, tekniske og juridiske kostnadene.

Hvorfor kan man ikke stake alle mynter på eToros plattform?

eToro støtter for øyeblikket staking av Cardano (ADA) og Tron (TRX), og vi har planer om å støtte flere kryptoaktiva i fremtiden.

Når får jeg stakingen?

Staking-belønninger for en bestemt måned distribueres innen 14 dager i den påfølgende måneden. Brukeren trenger ikke å foreta seg noe.

Hvor lenge må jeg holde myntene for å motta stakingen?

En bruker er kvalifisert for en stakingbelønning hvis vedkommende har hatt en åpen posisjon for det stakede kryptoaktivumet i en viss periode. Tidsperioden for når en bruker blir kvalifisert varierer per kryptoaktiva; i henhold til blokkjeden for den spesifikke kryptoaktivaen og hvor lang tid det tar før den blir inkludert i staking-poolen. For Cardano må for eksempel posisjonen ha vært åpen i minst ni dager (introduksjonsdager for kryptoaktivum), der brukere blir kvalifiserte fra dag ti. For Tron må posisjonen ha vært åpen i minst sju dager, der brukere blir kvalifiserte fra dag åtte.

Gjelder staking for mynter som holdes på eToros handelsplattform, i Wallet og Exchange?

Staking gjelder kun for kryptoaktiva som holdes på eToros handelsplattform.

Hvordan blir belønninger delt med brukere?

Belønninger distribueres automatisk. Det blir sendt en e-post med all informasjon, inkludert en tabell som spesifiserer beløpet belønningen beregnes for, det samlede månedlige utbyttet og den totale belønningen som er gitt. E-posten vil også lenke til en egen staking-nettside som forklarer formelen for kvalifikasjonsberegning, rentesatser og annen relatert informasjon.

Merk: Det vil være en indikasjon på brukernes kontoutskrifter eller deres historie vedrørende stakingbelønninger. 

Når blir belønningene distribuert hver måned?

Staking-belønninger for en bestemt måned distribueres innen 14 dager i den påfølgende måneden. Brukeren trenger ikke å foreta seg noe.

Hvorfor beholder eToro en viss del av belønningssummen?

eToro strekker seg langt for å beskytte brukernes kryptoaktiva mot å bli utsatt for ytterligere risiko, og sparer dem for bryet og komplikasjonen med å stake på egen hånd. Derfor beholder eToro en liten prosentandel av utbyttet for å dekke de ulike operasjonelle, tekniske og juridiske kostnadene.

Må brukerne gjøre noe for å være kvalifisert for stakingbelønninger?

En bruker er kvalifisert for en stakingbelønning hvis vedkommende har hatt en åpen posisjon for det stakede kryptoaktivumet i en viss periode. Tidsperioden for når en bruker blir kvalifisert varierer per kryptoaktiva; i henhold til blokkjeden for den spesifikke kryptoaktivaen og hvor lang tid det tar før den blir inkludert i staking-poolen. For Cardano må for eksempel posisjonen ha vært åpen i minst ni dager, der brukere blir kvalifiserte fra dag ti. For Tron må posisjonen ha vært åpen i minst sju dager, der brukere blir kvalifiserte fra dag åtte.

I hvilken valuta vil kundene få belønningene?

Belønninger utdeles i kryptoaktivumet som ble staket. For eksempel blir belønninger for ADA-staking gitt i ADA.

Hvordan beregner eToro kvalifiseringen av en belønning (formel)?

Slik blir stakingbelønninger beregnet:

1. Et daglig øyeblikksbilde av hver brukers beholdning blir tatt hver dag kl. 00.00 GMT.

Dette viser hver brukers kvalifiserte staking-enheter (se "Hva er kvalifiserte stakingenheter?") for alle deres åpne posisjoner.

2. På slutten av måneden blir totalsummen av alle månedens øyeblikksbilder delt på antall dager i måneden, for å finne en gjennomsnittlig daglig sum.

3. Gjennomsnittlig daglig sum er grunnbeløpet som brukes for å beregne hver enkelt brukers månedlige belønning. Den månedlige utbytteprosenten (se « Hvordan blir det månedlige utbyttet per kryptoaktivum beregnet?») beregnes, og gjeldende prosent ut fra club-medlemskap legges til beregningen.

Eksempel

Dave, et medlem av eToro Club på Diamond-nivå, kjøpte 5000 enheter ADA 1. september. Så kjøpte han ytterligere 1000 enheter 8. september, som han lukket 25. september

A. Septembers ADA-stakingenheter

Fordelingsberegning – 1. september-posisjonen:

Posisjonen var åpen i 29 dager i september (30 dager minus første dag)

– Først ser vi bort fra de første ni introduksjonsdagene, så det blir igjen 20 kvalifiserende dager. (29 dagers åpen posisjon, minus ni introduksjonsdager = 20 dager)

– Vi ganger så Daves 5000 ADA-enheter fra denne posisjonen med 21 dager. (5000 ADA-enheter x 21 = 105 000)

Fordelingsberegning – 8. september-posisjonen:

Posisjonen var åpen i 17 dager i september (25 dager minus åtte)

– Først ser vi bort fra de første ni introduksjonsdagene, så det blir igjen åtte kvalifiserende dager.

– Vi ganger så Daves 1000 ADA-enheter fra denne posisjonen med åtte dager. (1000 ADA-enheter x 8 = 8000)

B. Beregnbare kryptoaktiva 

På slutten av september beregner vi summen av alle kvalifiserte staking-enheter:

8000 + 105 000 = 113 000 ADA-enheter

Gjennomsnittlig daglig posisjon per kunde: 113 000 delt på 30 dager i september = 3766,6

C. Endelig staking-belønning

I september var beregningsutbyttet for Cardano 0,4 %

3766,6 ADA-enheter x 0,4 % = 15,07 ADA-enheter

Dave er club-medlem på Diamond-nivå, så han får 90 % av stakingutbyttet.

(90 % av 15,07 ADA-enheter = 13,56)

Totalt utgjorde Daves stakingbelønning for september 13,56 ADA-emheter 

Hva er det minste en belønning kan være verdt?

En belønning må være verdt mer enn 1 amerikansk dollar.

Er staking lønnsomt?

Staking gjør det mulig for brukere som eier og har støttede kryptoaktiva å tjene belønninger bestående av flere av disse kryptoaktivaene, kun ved å holde dem, noe som betyr at brukerne øker sin beholdning på omtrent samme måte som de ville tjent renter på penger.

Er kryptostaking trygt?

Staking med eToro er enkelt, trygt og problemfritt. De stakede kryptoaktivaene forblir eToro-brukernes eiendom. I sin tur lar eToro-brukere eToro utføre hele stakingprosessen for dem, trygt og effektivt. eToro strekker seg langt for å beskytte brukernes kryptoaktiva mot å bli utsatt for ytterligere risiko, og sparer dem for bryet og komplikasjonen med å stake på egen hånd. Derfor beholder eToro en liten prosentandel av utbyttet for å dekke de ulike operasjonelle, tekniske og juridiske kostnadene.

Kan du stake Bitcoin?

Nei. Staking utgår fra PoS (Proof-of-stake)-mekanismen, brukt av et distribuert blokkjedenettverk, der blokkjede-minerne kan mine eller validere blokktransaksjoner i henhold til hvor mange mynter de har. Jo flere mynter de har, jo mer miningkraft har de. Du kan ikke stake Bitcoin, siden Bitcoin-utvinnere benytter Proof of Work (PoW)-mekanismen, der staking er umulig.

Hvilke mynter kan jeg stake?

eToro støtter for øyeblikket staking av Cardano (ADA) og Tron (TRX), og vi har planer om å støtte flere kryptoaktiva i fremtiden.

Hvordan starter du myntstaking?

For å starte med staking må en bruker kjøpe og eie en eller flere støttede kryptoaktiva. Brukeren må holde den åpne posisjonen for det stakede kryptoaktivaet i en nærmere bestemt tidsperiode. Tidsperioden for når en bruker blir kvalifisert varierer per kryptoaktiva; i henhold til blokkjeden for den spesifikke kryptoaktivaen og hvor lang tid det tar før den blir inkludert i staking-poolen.

Hva er kvalifiserte staking-enheter?

Hver dag hele måneden blir det tatt et daglig «øyeblikksbilde» av hver brukers beholdning klokken 00.00 GMT. Disse blir delt på antall dager i måneden, og resultatet er antall kvalifiserte staking-enheter for en bruker i en spesifikk måned.

Hvordan blir månedlig utbytte per kryptoaktiva beregnet?

For å beregne månedlig utbytte per kryptoaktivum, deler eToro totalt antall nye mynter (altså den totale belønningssummen) for måneden med den totale, gjennomsnittlige daglige summen for alle kvalifiserte stakingbrukere.

Eksempel:

I september ble 500 000 ADA-mynter mottatt på eToro som staking-belønning.

I den samme måneden var den totale, gjennomsnittlige daglige summen av ADA holdt av kvalifiserte staking-brukere 10 000 000 ADA-mynter.

Beregningen blir dermed 500 000 delt på 10 000 000, som resulterer i et månedlig utbytte på 0,4 %.

Hvordan støtter eToro staking på girede posisjoner?

Åpne kryptoposisjoner med giring er kun kvalifisert for staking på den delen av posisjonen som holdes med ikke-giret verdi (altså kjøpt med brukerens egne penger).

Dersom penger legges til i posisjonen for å senke giringen, vil mengden staking-kvalifisert krypto øke, men dette ekstra antallet krever samme antall introduksjonsdager for å kvalifisere, som om de ekstra pengene representerte en ny posisjon.

Dersom penger fjernes fra posisjonen, og dermed øker den girede verdien, synker den kvalifiserte staking-summen umiddelbart.

Akummulert inntjening: Blir staking-inntjeningen (belønningen) brukt som en del av innsatssummen for neste beregning av staking-belønning?

Ja. Beregningen av staking-belønning for oktober vil omfatte staking-belønningen som ble tjent i september. Belønningen vil bli beregnet i henhold til antall introduksjonsdager for det spesifikke kryptoaktivaet. For eksempel har Cardano ni introduksjonsdager, der beregningen starter på den tiende dagen posisjonen holdes.

Begynn å trade
eToro USA LLC