BTC
Bitcoin
23679.17
2.37%
54.01 0.06%
62.21 1.45%
0.3478 0.75%
0.0694 0.29%

Bør du investere i Bitcoin?

Få faktaene om å trade Bitcoin før du starter. Diskuter investeringsstrategier, les markedsundersøkelser og få oppdateringer i sanntid.

Kjøp BTC

55,831,896 Bitcoin Posisjoner åpnet på eToro

Investere i Bitcoin: Dette bør du tenke på før du kjøper Bitcoin

Bitcoin ble lansert i 2009, og er verdens første kryptovaluta. Det er også den første virkelige bruken i stor skala av blokkjede-teknologi. Bitcoin (BTC) er et desentralisert nettverk som bruker en offentlig hovedbok til å godkjenne transaksjoner. Dermed elimineres behovet for tredjeparts-godkjenning (for eksempel en bank). Bitcoin drives uavhengig av styringsorganer som f.eks. sentralbanker, og alle endringer i nettverket krever konsensus fra medlemmene. BTC-kursen var opprinnelig ekstremt lav, priset til ører, men kursen steg gjennom årene. Den nådde et prisnivå på tusenvis av dollar for én enkel Bitcoin-mynt og en markedsverdi på hundrevis av milliarder.

Kursutviklingen i Bitcoin viser ofte ekstrem volatilitet, og har kortsiktige bunner og topper. Når Bitcoin-prisen stiger, hender det at flere mennesker blir interesserte i å kjøpe Bitcoin. Det kan gir videre prisstigning. På den annen side, når Bitcoin-kursen faller, kan eksisterende investorer selger Bitcoin og presse kursen videre ned. Videre betraktes Bitcoin som bjellesauen innen kryptovaluta, så den kan ofte sette trender for hele bransjen.

Kjøp BTC nå

Historiske prisdiagrammer

Les mer om Bitcoin

Hvem bør ha Bitcoin i porteføljen?
  1. Kryptovaluta-tradere: Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen, og derfor kjøper mange kryptotradere den som en del av en kryptovaluta-portefølje.

  2. Langsiktig investorer: Det er fortsatt ansett som et ekstremt volatilt og risikabelt marked, men Bitcoin har vist enorme prisøkninger over tid. De som tror den generelle trenden vil være positiv, kan derfor vurdere en investering i Bitcoin.

  3. Daghandlere: BTC-kursen kan ofte ha betydelige prissvingninger i løpet av noen få timer. Tradere kan dra fordel av slike bevegelser for å oppnå kortsiktig fortjeneste.

  4. Blokkjede-entusiaster: Siden Bitcoin er den første store bruken av blokkjede-teknologi, kan de som har tro på teknologien og dens potensielle innvirkning på teknologi- og finansnæringen vurdere å kjøpe Bitcoin.

Hva driver kursen på Bitcoin?

Bitcoin er et svært volatilt aktivum som har opplevd enorme prisbevegelser gjennom årene. Noen ganger har kursen steget hundrevis av prosentpoeng eller falt betydelig over en relativt kort periode. Selv om den er mindre påvirket av hendelser i vanlige markeder, kan den påvirkes av en rekke faktorer knyttet til kryptobransjen, blokkjedebransjen og av regulatoriske problemer. Her er noen eksempler:

  1. Generelle kryptotrender: Mot slutten av 2017 fikk kryptovalutaer masse mediedekning. Folk som tidligere ikke hadde hørt om krypto, begynte å spørre hvordan de kunne kjøpe Bitcoin. Det utløste en massivt krypto-stigning, som toppet seg i desember 2017. Da nådde nesten alle de store kryptoene rekordhøye kurser.

  2. Generell markedsvolatilitet: Bitcoin og resten av kryptoindustrien opererer separat fra andre markeder. Når vanlige markeder er i tilbakegang eller blir for volatile, kan derfor noen tradere og investorer bytte til kryptomarkedet som et alternativ.

  3. Tradisjonelle finansinstitusjoner: Gjennom årene har det vært flere forsøk på å introdusere Bitcoin til vanlige markeder i form av ETF-er, terminkontrakter og andre finansielle instrumenter. Siden mange av disse instrumentene krever regulatorisk godkjenning, kan tradisjonelle tilsynsorganer, som US Securities and Exchange Commission (SEC), få stor innvirkning på markedet, enten de godkjenner eller nekter slike aktiva.

  4. Blokkjede-industrien: Noen eksperter mener at blokkjede har potensial til å revolusjonere mange områder innen teknologi- og finansbransjen. Bitcoin er det første og en av de største blokkjedene i verden, og ettersom teknologien blir mer utbredt, kan flere mennesker være tilbøyelige til å kjøpe BTC.

Bitcoin: Utgravere og gafler

Bitcoin er et desentralisert nettverk, noe som gjør dem avhengig av medlemmer, hvorav noen er utgravere. Utgravere tildeler datakraft til å gjennomføre transaksjoner og belønnes med et lite honorar for hver transaksjon. Siden disse prosessene krever datakraft og elektrisitet, er Bitcoin-utgravere vanligvis noen som investerte betydelige summer for å bygge gruvedatamaskiner.

Utgravere har også en annen nøkkelrolle. Når Bitcoin-blokkjedenettverket må gjennomgå en endring eller en oppgradering, trenger den godkjenning av medlemmene. Medlemmene kan selv bestemme om de godkjenner endringen eller ikke. Hvis endringen er betydelig og gjør plattformen ikke-kompatibel med tidligere versjoner, kalles det en hard gaffel. Når det ikke er nok deltakere som godkjenner endringer, resulterer en hard gaffel i at et parallelt blokkjede-nettverk opprettes.

Dette var tilfellet med Bitcoin Cash, som var en hard gaffel i august 2017. Med denne harde gaffelen valgte en gruppe utviklere med hensikt å foreslå en protokoll som de visste ville bli avvist av flere medlemmer i nettverket, og dermed skapte de en hard gaffel og en ny kryptovaluta. Bitcoin Cash ble utrolig vellykket, nådde en markedsverdi på milliarder og ble en av de fem største kryptovalutaene.

Bitcoins historie

Bitcoin ble grunnlagt i 2008 og lansert året etter av en ukjent person eller flere ukjente personer som bruker pseudonymet Satoshi Nakamoto. Først var det kun blokkjedeentusiaster som brukte det, men det faktum at brukerne kunne utføre transaksjoner raskt og samtidig forbli anonyme, fikk populariteten til å vokse eksponentielt over tid. Det første kjøpet av fysiske varer ved bruk av Bitcoin noensinne, skjedde i 2010. Det var 10 000 BTC for to pizzaer. Det ville betydd en verdi på $ 190 000 000 for pizzaene i januar 2018.

Etter hvert som Bitcoin ble mer populært, ble det opprettet mange andre kryptovalutaer. Noen ble bygget på samme teknologi, mens andre skapte blokkjede-protokoller selv. Imidlertid har Bitcoin, til tross for økende konkurranse i kryptomarkedet, opprettholdt plassen som verdens største krypto målt i markedsverdi i mange år.

Konklusjon: Kan Bitcoin forbli kongen av krypto?

Mye har skjedd i kryptobransjen siden Bitcoin var den eneste kryptovalutaen i verden. Antallet vokser raskt og i dag er det tusenvis av kryptoer, mange med betydelig markedsverdi og store handelsvolumer. Bitcoin forblir imidlertid banebrytende i bransjen, om ikke annet så fordi den er så veldig stor og omfattende. Etter hvert som industrien utvikler og diversifiserer seg, er det en mulighet for at Bitcoin vil miste sin plass som den største kryptoen. Et slikt scenario virker imidlertid lite sannsynlig i nær fremtid, og Bitcoin kan kanskje opprettholde sin plass som verdens viktigste krypto i årene som kommer.

*Kryptovalutaer kan svinge betydelig i verdi og passer derfor ikke for alle investorer. Handel i kryptovalutaer er ikke underlagt EU-direktiver.

*Dette innholdet er kun ment til informasjons- og opplæringsformål, og er ikke å regne som investeringsråd eller -anbefalinger.

*Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidige resultater. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Kjøp BTC nå

Vit hva du gjør når du handler krypto

Kunnskap i sanntid

Tradere på eToro får gratis tilgang til de siste analysene og nyhetene om kryptomarkedet.

Tilpasset risikostyring

Angi parameterne for «stop loss» eller «take profit» skreddersydd til strategien din, og beskytt investeringene dine.

Øv med USD 100 000

Prøv alle funksjonene på eToros tradingplattform, med en risikofri virtuell portefølje på USD 100 000.

Begynn å trade
eToro USA LLC