Moet u beleggen in Bitcoin?

Bediscussieer beleggingsstrategieën, beoordeel marktonderzoek en updates in real time

Kopen BTC

65,672,444 Bitcoin op eToro geopende posities

Beleggen in bitcoin: waar moet u op letten voordat u bitcoins koopt?

De bitcoin is 's wereld eerste cryptovaluta en werd in 2009 gelanceerd. Het is ook de eerste werkelijke toepassing op grote schaal van blockchain-technologie. De bitcoin (BTC) is een gedecentraliseerd netwerk dat een openbare ledger gebruikt om transacties goed te keuren, waardoor goedkeuring door derden (zoals een bank) overbodig is. Het netwerk opereert ook zonder een bestuursorgaan, zoals een centrale bank. En alle veranderingen aan het netwerk vereisen consensus van de leden. Hoewel de waarde van BTC aanvankelijk extreem laag was, en fracties van centen bedroeg, nam deze in de loop van de jaren toe. De prijs bereikte een prijsniveau van duizenden dollars voor één bitcoin-token en een marktkapitalisatie die in de honderden miljarden liep.

De bitcoin-grafiek toont vaak extreme volatiliteit, en bevat kortstondige koerspieken en -dalingen. Wanneer de koers van de bitcoin stijgt, zijn soms meer mensen geneigd Bitcoin te kopen, waardoor het positieve resultaat verder toeneemt. Aan de andere kant, wanneer de waarde van de bitcoin daalt, kan dit bestaande beleggers ertoe aanzetten hun bitcoins te verkopen, zodat de koers verder daalt. Bovendien wordt de bitcoin beschouwd als de drijvende kracht achter de sector cryptovaluta's, waardoor de bitcoin vaak sectorbrede trends genereert.

Koop BTC
Meer lezen

Historische prijsgrafieken

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Bitcoin

Wie moeten de bitcoin in hun portefeuille opnemen?
  1. Handelaren in cryptovaluta's: de bitcoin is de bekendste cryptovaluta. Daarom kopen veel handelaren de bitcoin als onderdeel van hun portefeuille met cryptovaluta's.

  2. Langetermijnbeleggers: hoewel de markt van de bitcoin nog steeds als extreem volatiel en risicovol wordt beschouwd, heeft de bitcoin in de loop van de tijd enorme prijsstijgingen gekend. Daarom kunnen degenen die geloven dat de algemene trend positief is, overwegen in de bitcoin te beleggen.

  3. Daghandelaren: BTC-prijzen kennen in de loop van een paar uur vaak aanzienlijke koersschommelingen. Door handig in te spelen op deze bewegingen, kunnen beleggers proberen om op korte termijn winst te maken.

  4. Fans van blockchain: aangezien de bitcoin de eerste grote toepassing van blockchain-technologie is, kunnen degenen met vertrouwen in de technologie en de potentiële impact ervan op de technische en financiële sector, overwegen de bitcoin te kopen.

Wat beïnvloedt de prijs van de bitcoin?

De bitcoin is een zeer volatiel instrument en heeft in de loop van de jaren enorme prijsbewegingen gekend. Soms vonden in een relatief korte periode aanzienlijke stijgingen of dalingen met honderden procentpunten plaats. Hoewel de bitcoin minder wordt beïnvloed door gebeurtenissen in reguliere markten, kan deze worden beïnvloed door verschillende factoren met betrekking tot cryptovaluta's, de blockchain-sector en problemen met de regelgeving. Hier volgen een paar voorbeelden:

  1. Algemene trends voor cryptovaluta's: aan het einde van 2017 werden cryptovaluta's veelvuldig in de media besproken. Mensen die voorheen niet van de cryptovaluta hadden gehoord, begonnen te vragen hoe ze de bitcoin konden kopen. Dit leidde tot een enorme vraag naar cryptovaluta's, die piekte in december 2017 toen bijna alle grote cryptovaluta's recordhoogtes bereikten.

  2. Volatiliteit in reguliere markten: de bitcoin en de rest van de sector cryptovaluta's werken afzonderlijk van andere markten. Wanneer reguliere markten dalen of te volatiel worden, wenden sommige handelaren en beleggers zich als alternatief tot de markt in cryptovaluta's.

  3. Traditionele financiële instellingen: in de loop van de jaren zijn er verschillende pogingen geweest om de bitcoin op de reguliere markten te introduceren in de vorm van ETF's, termijncontracten en andere financiële instrumenten. Aangezien veel van deze instrumenten goedkeuring van regelgevende instanties vereisen, kunnen traditionele regelgevende instanties, zoals de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), een grote impact op de markt hebben. Ongeacht of ze dergelijke instrumenten goedkeuren of weigeren.

  4. De blockchain-sector: sommige experts zijn van mening dat blockchain een revolutie teweeg kan brengen in veel technologische en financiële gebieden. De bitcoin is het eerste en een van de grootste blockchain-netwerken ter wereld. En naarmate de technologie meer verspreid raakt, zijn meer mensen mogelijk geneigd BTC te kopen.

De bitcoin: 'miners' en 'forks'

De manier waarop de bitcoin als gedecentraliseerd netwerk werkt, is afhankelijk van zijn leden, waarvan sommige 'miners' zijn. Miners zetten computerkracht in om transacties uit te voeren en ontvangen voor elke transactie een kleine vergoeding. Omdat deze processen computerkracht en elektriciteit vereisen, zijn bitcoin-miners meestal personen die aanzienlijke sommen geld investeerden om computers voor mining te bouwen.

Maar miners spelen nog een andere cruciale rol. Wanneer het blockchain-netwerk voor de bitcoin een wijziging of upgrade moet ondergaan, heeft het de goedkeuring van zijn leden nodig. Deze kunnen aangeven of ze de wijziging wel of niet goedkeuren. Als de wijziging aanzienlijk is en het platform compatibel is met eerdere versies, staat dit als 'hard fork' bekend. Als onvoldoende deelnemers de wijziging goedkeuren, resulteert een hard fork in een parallel blockchain-netwerk.

Dat was in augustus 2017 het geval met de hard fork voor bitcoin cash. Via deze hard fork implementeerde een groep ontwikkelaars opzettelijk een protocol waarvan ze wisten dat die door sommige leden van het netwerk zou worden afgewezen. Hierdoor ontstond een hard fork en een nieuwe cryptovaluta. Bitcoin cash werd ongelooflijk succesvol, bereikte een marktkapitalisatie van miljarden en werd een top 5-cryptovaluta.

De geschiedenis van de bitcoin

De bitcoin werd in 2008 opgericht en het jaar daarna gelanceerd door een onbekende persoon of groep personen die het pseudoniem Satoshi Nakamoto gebruiken. Hoewel de bitcoin aanvankelijk alleen door liefhebbers van blockchain werd gebruikt, groeide de populariteit in de loop van de tijd exponentieel. Dit kwam omdat gebruikers transacties snel en anoniem konden uitvoeren. De eerste aankoop van fysieke goederen die ooit met de bitcoin plaatsvind, was een bestelling van 10.000 BTC voor twee pizza's in 2010. Deze pizza's zouden in januari 2018 $ 190.000.000 waard zijn geweest.

Naarmate de bitcoin populairder werd, werden steeds meer andere cryptovaluta's gecreëerd. Sommige cryptovaluta's werden op basis van dezelfde technologie gebouwd, terwijl voor andere afzonderlijke blockchainprotocollen werden gecreëerd. Ondanks de toenemende concurrentie van andere cryptovaluta's, is de bitcoin al vele jaren 's werelds grootste cryptovaluta qua marktkapitalisatie.

Conclusie: kan de bitcoin de koning van de cryptovaluta's blijven?

Sinds de periode waarin de bitcoin 's werelds enige cryptovaluta was, is er veel gebeurd in de markt voor cryptovaluta's. Het aantal cryptovaluta's groeit snel. Er zijn tegenwoordig duizenden cryptovaluta's, vele daarvan met aanzienlijke marktkapitalisaties en handelsvolumes. De bitcoin blijft echter voorop lopen in de voorhoede van de sector, al was het alleen maar vanwege zijn enorme omvang. Naarmate de sector vorderingen boekt en wordt gediversifieerd, bestaat de mogelijkheid dat de bitcoin zijn positie als grootste cryptovaluta verliest. Een dergelijk scenario lijkt in de nabije toekomst echter zeer onwaarschijnlijk. En de bitcoin kan zijn plek als 's werelds belangrijkste cryptovaluta mogelijk nog vele jaren behouden.

*Cryptovaluta's kunnen sterk in prijs fluctueren en zijn daarom niet voor alle beleggers geschikt. De handel in cryptovaluta's staat niet onder toezicht van enige regelgevende EU-instantie.

* Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of -aanbeveling.

*In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Uw kapitaal loopt risico.

Koop BTC

Begin vol vertrouwen met handelen in crypto's

Realtime inzichten

Handelaren op eToro kunnen het meest recente marktonderzoek en nieuws op het gebied van crypto's gratis volgen

Aangepast risicobeheer

Stel Stop Loss- en Take Profit-parameters in die passen bij uw strategie en bescherm automatisch uw beleggingen

Oefen met $ 100.000

Probeer zonder risico alle functies op eToro's handelsplatform uit met een virtuele portefeuille van $ 100.000

Begin met beleggen
eToro USA LLC