Zarabiaj na chomikowaniu!

Dzięki dostępnej na eToro dedykowanej usłudze stakingu użytkownicy mogą korzystać z prostego, bezpiecznego i bezproblemowego wzrostu wartości swojej inwestycji w kryptoaktywa — i to niezależnie od wzrostów i spadków kursów.

Rozpocznij teraz

Czym jest staking kryptowalut i jak można na nim zarabiać?

W najprostszym ujęciu staking to proces, w którym posiadasz obsługiwane kryptoaktywa i otrzymujesz nagrodę w postaci większej liczby tokenów.

eToro ułatwia staking kryptowalut, kompleksowo realizując proces w Twoim imieniu, podczas gdy Ty co miesiąc automatycznie otrzymujesz wynagrodzenie za staking.

Dowiedz się więcej

Jak to działa?

Otwórz rachunek na eToro i dokonaj pierwszej wpłaty

Dodaj do portfela obsługiwane kryptoaktywa*

Uzyskaj wynagrodzenie za staking

* Pełną listę kryptoaktywów, dla których na eToro dostępny jest staking, można znaleźć na liście „Częste pytania” poniżej.

Sprytniejszy sposób na staking

Zacznij staking na eToro i ciesz się następującymi korzyściami:

 • Wysoki zwrot
  Oferowane przez eToro wynagrodzenie za staking należy do najwyższych na rynku i waha się w przedziale od 75% do 90% uzysku ze stakingu.
 • Kapitalizacja
  Wynagrodzenie za staking co miesiąc rośnie, ponieważ jest dopisywane do kapitału, który stanowi podstawę jego naliczania.
 • Prostota
  Otrzymuj comiesięczne wynagrodzenie za staking automatycznie — nie musisz robić absolutnie nic.
 • Przejrzystość
  eToro oferuje pełną transparentność procedury obliczania comiesięcznego wynagrodzenia.

Wszystkie Twoje potrzeby związane z kryptoaktywami w jednym miejscu

Inwestuj, przechowuj, wymieniaj, przenoś, a teraz również korzystaj ze stakingu. eToro to miejsce, w którym zaspokoisz wszystkie potrzeby związane z kryptoaktywami — zachęcamy do sprawdzenia całej oferty naszych bezproblemowych usług związanych z kryptoaktywami.

Zacznij handlować

Dołącz teraz

Mamy już ponad 6 milionów zarejestrowanych użytkowników

Dołącz teraz — bezpłatnie!

Częste pytania

Jak to działa?

Kwalifikujący się użytkownicy eToro otrzymują wynagrodzenie za staking, które zdobywają co miesiąc, w sposób bezpośredni i automatycznynie muszą podejmować absolutnie żadnych działań. Każdy użytkownik co miesiąc otrzymuje indywidualną wiadomość e-mail z informacją o tym, jaką kwotę wynagrodzenia za staking uzyskał w danym miesiącu, a także wyjaśnieniem, jak została ona obliczona dla każdego ze wspieranych kryptoaktywów, które są przedmiotem stakingu.

Co to jest staking?

Staking to proces umożliwiający posiadaczom określonych altcoinów zdobywanie wynagrodzenia.

Staking wywodzi się z mechanizmu PoS (Proof-of-stake), wykorzystywanego w rozproszonej sieci łańcucha bloków i pozwalającego „górnikom” na „kopanie” lub potwierdzanie poprawności transakcji blokowych w zależności od tego, ile mają monet. Im więcej posiadają monet, tym szybciej mogą „wykopywać” nowe. Wynagrodzenie za staking przekazywane jest użytkownikom, którzy posiadają własne kryptoaktywa (takim jak eToro i nasi klienci) i którzy delegują swoje prawa głosu do tzw. staking pooli. Im więcej walidacji zostanie przekazanych do staking poolu, tym większa jest szansa, że zostanie on wybrany do produkcji następnego bloku i tym większe jest prawdopodobieństwo otrzymania nagród.

Czy eToro obsługuje staking?

Tak, eToro obsługuje staking.

W przypadku których altcoinów dostępny jest staking?

eToro wspiera obecnie staking walut Cardano (ADA) i Tron (TRX), a ponadto pracuje nad planami dołączenia innych kryptoaktywów w przyszłości.

Czy otrzymuję całą kwotę wynagrodzenia za staking?

Oferowane przez eToro wynagrodzenia za staking należą do najwyższych na rynku i zaczynają się od 75% kwoty brutto. W związku z tym eToro zatrzymuje niewielką część zysku jako opłatę, a także na pokrycie związanych ze stakingiem zróżnicowanych kosztów operacyjnych, technicznych i prawnych.

Dlaczego zatrzymujecie dla siebie część wynagrodzenia brutto?

eToro dokłada wszelkich starań, aby chronić kryptoaktywa naszych użytkowników przed dodatkowym ryzykiem, oszczędzając im kłopotów i komplikacji związanych z samodzielnym stakingiem. W związku z tym eToro zatrzymuje niewielką część zysku na pokrycie związanych ze stakingiem zróżnicowanych kosztów operacyjnych, technicznych i prawnych.

Dlaczego staking nie jest dostępny dla wszystkich oferowanych na platformie altcoinów?

eToro wspiera obecnie staking walut Cardano (ADA) i Tron (TRX), a ponadto pracuje nad planami dołączenia innych kryptoaktywów w przyszłości.

Kiedy dostanę wynagrodzenie za staking?

Wynagrodzenie za staking w danym miesiącu będzie wypłacane w ciągu 14 dni od jego końca. Użytkownik nie musi podejmować żadnych działań.

Jak długo trzeba utrzymywać kryptowalutę, żeby otrzymać wynagrodzenie za staking?

Użytkownik kwalifikuje się do otrzymania wynagrodzenia za staking, jeśli utrzymuje otwartą pozycję na danym kryptoaktywie przez pewien okres. Okresy dające prawo do wynagrodzenia różnią się dla poszczególnych kryptoaktywów, w zależności od łańcucha bloków danych kryptoaktywów, a także od czasu potrzebnego na trafienie do staking poolu. Na przykład w przypadku Cardano pozycja musi być otwarta przez co najmniej dziewięć dni (okres karencji krypotaktywa), a użytkownicy zyskują uprawnienie w dniu nr 10. W przypadku kryptowaluty Tron pozycja musi być otwarta przez co najmniej siedem dni, a użytkownicy zyskują uprawnienie w dniu nr 8.

Czy wynagrodzenie za staking przysługuje w przypadku kryptowalut utrzymywanych na platformie inwestycyjnej eToro, w portfelu eToro Wallet i na giełdzie eToro Exchange?

Wynagrodzenie za staking przysługuje wyłącznie w przypadku kryptowalut utrzymywanych na platformie inwestycyjnej eToro.

W jaki sposób wynagrodzenie przekazywane jest użytkownikom?

Dystrybucja wynagrodzenia odbywa się automatycznie. Użytkownik otrzymuje e-mail ze szczegółowymi informacjami, w tym tabelą określającą kwotę, od której obliczane jest wynagrodzenie, łącznym miesięcznym dochodem oraz całkowitą wysokością przyznanego wynagrodzenia. E-mail będzie również zawierał łącze do dedykowanej witryny internetowej poświęconej stakingowi, na której wyjaśnione zostaną formuły obliczania uprawnień, stopy procentowe i inne powiązane informacje.

Uwaga: Na wyciągach z rachunków użytkowników, a także w ich historii transakcji, znajdować się będą wzmianki dotyczące wynagrodzenia za staking. 

Kiedy wypłacane jest comiesięczne wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za staking w danym miesiącu będzie wypłacane w ciągu 14 dni od jego końca. Użytkownik nie musi podejmować żadnych działań.

Dlaczego eToro zatrzymuje pewną część wynagrodzenia?

eToro dokłada wszelkich starań, aby chronić kryptoaktywa naszych użytkowników przed dodatkowym ryzykiem, oszczędzając im kłopotów i komplikacji związanych z samodzielnym stakingiem. W związku z tym eToro zatrzymuje niewielką część zysku na pokrycie związanych ze stakingiem zróżnicowanych kosztów operacyjnych, technicznych i prawnych.

Czy użytkownicy muszą cokolwiek robić, żeby zyskać uprawnienie do wynagrodzenia za staking?

Użytkownik kwalifikuje się do otrzymania wynagrodzenia za staking, jeśli utrzymuje otwartą pozycję na danym kryptoaktywie przez pewien okres. Okresy dające prawo do wynagrodzenia różnią się dla poszczególnych kryptoaktywów, w zależności od łańcucha bloków danych kryptoaktywów, a także od czasu potrzebnego na trafienie do staking poolu. Na przykład w przypadku Cardano pozycja musi być otwarta przez co najmniej dziewięć dni, a użytkownicy zyskują uprawnienie w dniu nr 10. W przypadku kryptowaluty Tron pozycja musi być otwarta przez co najmniej siedem dni, a użytkownicy zyskują uprawnienie w dniu nr 8.

W jakiej walucie klienci będą otrzymywać wynagrodzenie?

Wynagrodzenie będzie wypłacane w tych samych kryptoaktywach, które są przedmiotem stakingu — na przykład wynagrodzenie za staking ADA wypłacane jest w ADA.

Jak eToro oblicza wysokość przysługującego wynagrodzenia (jaki stosuje wzór)?

Poniżej przedstawiamy sposób obliczania wynagrodzenia za staking:

1. Codzienny pomiar stanu posiadania każdego z użytkowników dokonywany jest każdego dnia o godzinie 00:00 GMT.

Uwzględnia on liczbę posiadanych przez każdego z użytkowników jednostek kwalifikujących się do stakingu (patrz „Czym są jednostki kwalifikujące się do stakingu?”) w odniesieniu do wszystkich jego otwartych pozycji.

2. Pod koniec każdego miesiąca suma wyników wszystkich pomiarów z danego miesiąca jest dzielona przez liczbę dni miesiąca, co pozwala uzyskać średnią kwotę dzienną.

3. Średnia kwota dzienna to kwota podstawy, w oparciu o którą obliczone zostanie miesięczne wynagrodzenie danego użytkownika. Obliczany jest miesięczny odsetek uzysku (patrz „Jak obliczany jest miesięczny odsetek uzysku dla każdego z kryptoaktywów?”), a następnie wzór uzupełniany jest o odsetek właściwy dla klubu, do którego należy użytkownik.

Przykład

Dave, członek Klubu eToro w kategorii Diamond, 1 września kupił 5000 jednostek ADA. Następnie 8 września kupił dodatkowe 1000 jednostek — tę pozycję zamknął 25 września.

A. Jednostki ADA dla celów stakingu za wrzesień

Kalkulacja szczegółowa – pozycja otwarta 1 września:

Pozycja była otwarta we wrześniu przez 29 dni (30 dni minus pierwszy dzień)

– Najpierw odejmiemy pierwsze dziewięć dni karencji, pozostawiając 20 dni kwalifikujących się (29 dni otwarcia pozycji minus dziewięć dni karencji = 20 dni).

– 5000 posiadanych przez Dave’a jednostek ADA z tej pozycji pomnożymy przez 21 dni (5000 jednostek ADA x 21 = 105 000).

Kalkulacja szczegółowa – pozycja otwarta 8 września:

Pozycja była otwarta we wrześniu przez 17 dni (25 dni minus 8)

– Najpierw odejmiemy pierwsze dziewięć dni karencji, pozostawiając 8 dni kwalifikujących się.

– 1000 posiadanych przez Dave’a jednostek ADA z tej pozycji pomnożymy przez 8 dni (1000 jednostek ADA x 8 = 8000).

B. Kryptoaktywa stanowiące podstawę kalkulacji 

Pod koniec września obliczamy sumę wszystkich jednostek kwalifikujących się do stakingu:

8000 + 105 000 = 113 000 jednostek ADA

Średnia dzienna wielkość pozycji na klienta: 113 000 / 30 dni września = 3766,6

C. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za staking

We wrześniu odsetek wynagrodzenia w przypadku Cardano wynosił 0,4%.

3766,6 jednostki ADA x 0,4% = 15,07 jednostki ADA

Dave jest członkiem klubu kategorii Diamond, a zatem otrzymuje 90% uzysku ze stakingu

(90% z 15,07 jednostki ADA = 13,56).

Łączne wynagrodzenie Dave’a za wrzesień wyniosło 13,56 jednostki ADA. 

Ile wynosi minimalna kwota wynagrodzenia?

Wartość wynagrodzenia musi przekraczać 1 USD.

Czy staking się opłaca?

Staking pozwala użytkownikom posiadającym i przechowującym obsługiwane kryptoaktywa zarabiać na nich więcej za samo ich przechowywanie, co oznacza, że użytkownicy zwiększają swój stan posiadania w taki sam sposób, jak zarabiają odsetki od pieniędzy.

Czy staking kryptoaktywów jest bezpieczny?

Staking z eToro jest prosty, bezpieczny i bezproblemowy. Przechowywane kryptoaktywa pozostają własnością użytkowników eToro — z kolei użytkownicy eToro powierzają eToro realizowanie całej procedury stakingu na ich rzecz oraz w sposób bezpieczny i efektywny. eToro dokłada wszelkich starań, aby chronić kryptoaktywa naszych użytkowników przed dodatkowym ryzykiem, oszczędzając im kłopotów i komplikacji związanych z samodzielnym stakingiem. W związku z tym eToro zatrzymuje niewielką część zysku na pokrycie związanych ze stakingiem zróżnicowanych kosztów operacyjnych, technicznych i prawnych.

Czy Bitcoin może być przedmiotem stakingu?

Nie. Staking wywodzi się z mechanizmu PoS (Proof-of-Stake), wykorzystywanego w rozproszonej sieci łańcucha bloków i pozwalającego „górnikom” na „kopanie” lub potwierdzanie poprawności transakcji blokowych w zależności od tego, ile mają monet. Im więcej posiadają monet, tym szybciej mogą „wykopywać” nowe. Bitcoin nie może być przedmiotem stakingu, ponieważ górnicy Bitcoina stosują mechanizm Proof of Work (PoW), w przypadku którego staking jest niemożliwy.

Które altcoiny mogą być przedmiotem stakingu?

eToro wspiera obecnie staking walut Cardano (ADA) i Tron (TRX), a ponadto pracuje nad planami dołączenia innych kryptoaktywów w przyszłości.

Jak można rozpocząć staking altcoinów?

Aby rozpocząć staking, użytkownik musi kupić i posiadać co najmniej jedno z obsługiwanych kryptoaktywów. Użytkownik musi następnie utrzymać otwartą pozycję na kryptoaktywie będącym przedmiotem stakingu przez pewien okres. Okresy dające prawo do wynagrodzenia różnią się dla poszczególnych kryptoaktywów, w zależności od łańcucha bloków danych kryptoaktywów, a także od czasu potrzebnego na trafienie do staking poolu.

Czym są jednostki kwalifikujące się do stakingu?

Codzienny pomiar stanu posiadania każdego z użytkowników dokonywany jest o godzinie 00:00 GMT. Tak zmierzone stany posiadania mnożone są następnie przez liczbę dni w miesiącu, a wynikiem jest liczba posiadanych przez użytkownika jednostek kwalifikujących się do stakingu za określony miesiąc.

Jak obliczany jest miesięczny odsetek uzysku dla każdego z kryptoaktywów?

Aby obliczyć miesięczny uzysk, eToro dzieli łączną liczbę nowych monet (czyli łączną kwotę wynagrodzenia) za dany miesiąc przez łączną średnią kwotę dzienną wszystkich kwalifikujących się użytkowników stosujących staking.

Przykład:

We wrześniu platforma eToro otrzymała 500 000 monet ADA jako wynagrodzenie za staking.

W tym samym miesiącu łączna średnia kwota dzienna jednostek ADA posiadanych przez użytkowników kwalifikujących się do stakingu wyniosła 10 000 000 monet ADA.

W rezultacie odsetek uzysku wyznaczony zostanie poprzez podzielenie 500 000 przez 10 000 000, co daje miesięczny uzysk w wysokości 0,4%.

W jaki sposób eToro obsługuje staking w przypadku pozycji lewarowanych?

Finansowane dźwignią otwarte pozycje na kryptoaktywach kwalifikują się do stakingu w części finansowanej ze środków własnych użytkownika.

W przypadku wpłaty środków na poczet pozycji w celu obniżenia dźwigni kwota kryptoaktywów kwalifikująca się do stakingu wzrasta, jednak taka dodatkowa kwota wymaga takiej samej liczby dni karencji, jak w przypadku zupełnie nowej pozycji, która zostałaby sfinansowana z wpłaconych środków.

W przypadku wypłaty środków z pozycji, a tym samym zwiększenia poziomu dźwigni, kwota kwalifikująca się do stakingu natychmiast maleje.

Kapitalizacja wynagrodzenia: czy zyski ze stakingu (wynagrodzenie) będą zaliczane do kwoty stanowiącej podstawę kalkulacji wynagrodzenia za kolejny okres stakingu?

Tak. Kalkulacja październikowego wynagrodzenia za staking będzie uwzględniać wynagrodzenie za wrzesień. Wynagrodzenie to będzie obliczane z uwzględnieniem okresu karencji właściwego kryptoaktywa. Na przykład w przypadku Cardano okres karencji wynosi dziewięć dni, a wynagrodzenie naliczane jest począwszy od 10. dnia posiadania tej kryptowaluty.

Zacznij handlować
eToro USA LLC